Rehabavdelning 70 i Sandviken

Avdelning 70 är en rehabiliteringsmedicinsk vårdavdelning och ligger på Sandvikens sjukhus.

I anslutning till avdelningen finns ändamålsenliga träningslokaler och anpassad utomhusmiljö. Vi har också tillgång till bassäng, träningslägenhet, datarum och träningsträdgård. Viss del av träningen förläggs även ute i samhället.

Målgrupp

Till avdelning 70 kommer patienter i företrädesvis yrkesför ålder.

Målgruppen är personer med traumatisk hjärnskada, stroke, ryggmärgsskada, neurologiska sjukdomar och multitrauma som är i behov av omfattande rehabiliteringsinsatser. De flesta kommer nyinsjuknade från akutvården medan andra remitteras från primärvård i ett senare skede.

Omvårdnadsbehovet varierar mycket, från totalt hjälpbehov till behov av stöd avseende minne, problemlösning, struktur, tal med mera. De kan ha svårt att klara aktiviteter och deltagande i vardags-, familje-, fritids- och samhällsliv. 

Vårdavdelningen har plats för 16 patienter.

Team

Avdelningen är organiserad i team där arbetsterapeut, dietist, fritidsledare, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, rehabassistent/instruktör, sjuksköterska och undersköterska ingår. Patientens rehabiliteringsbehov avgör vilka som ingår i teamet.

Rehabiliteringsprocessen

Under den första tiden på avdelningen genomförs en kartläggning av patientens bakgrund, resurser och hinder för att en individuellt anpassad rehabiliteringsplan ska kunna upprättas. Inom teamet påbörjas samarbetet redan i kartläggningsfasen och det finns dagligen möjlighet att samråda med varandra. Kontakt tas även med andra samarbetspartners i den fortsatta vårdkedjan.

Under rehabiliteringsperioden har patienten ett schema med inplanerade aktiviteter och träningstider både individuellt och i grupp. Vi jobbar målinriktat med personlig vård, måltidssituationer, gångträning, socialträning mm. i naturliga situationer under dygnets alla vakna timmar.

På rehabiliteringsmedicin jobbar vi med hela människan inte bara med mediciner och behandling utan även fritid och kultur.

Utskrivningsplanering sker i samverkan med patient, närstående och andra berörda aktörer under vårdtiden.

Vårdenhetschef

Elisabeth "Liza" Sundström, elisabeth.sundstrom@regiongavleborg.se

Min roll är att se till att mötet mellan de vi är till för och oss professionella blir bra.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer