LSS-enheten

LSS-enheten vänder sig till personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS (SFS 1993:387).

LSS gäller personer med:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • annat varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbar inte beror på normalt åldrande. Då funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och personen är i behov av ett omfattande stöd och service.

LSS-enheten ger rådgivning och stöd.

Kontakta LSS handläggaren

Ansökan - rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS § 9:1 (Pdf)

Telefon
Växel: 026-15 40 00
Direkt: 026-27 85 26

Postadress
LSS enheten
Sandvikens närsjukhus
811 89 Sandviken

Besöksadress
Rehabmedicin avdelning 70
811 89 Sandviken