Hjärnrehabteamet i Sandviken

Hjärnrehabteamet är en del av Rehabiliteringsmedicin, belägen vid Närsjukhuset i Sandviken. Teamet består av arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, psykologer. Teamet erbjuder insatser efter avslutad slutenvård.

Teamet arbetar för att patienten bättre skall kunna hantera sina besvär så att återanpassning till familje-, arbets- och samhällsliv lättare kan ske.

Vi gör tillsammans med patient och närstående en individuell rehabiliteringsplan. I det fortsatta rehabiliteringsarbetet är patient och närstående en viktig del av teamet.

Man kan komma till Hjärnrehabteamet på remiss eller egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Verksamheten finansieras av Region Gävleborg, vilket innebär att patient betalar patientavgift vid besök. Högkostnadsskydd gäller.

Vårdenhetschef

Lena Vretling

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer