Infektionsmottagning i Gävle

Vi är främst inriktade på inhemska och importerade infektionssjukdomar som engagerar hela eller delar av kroppen. Alla sjukdomar som lyder under smittskyddslagen kommer till oss med undantag för vissa könssjukdomar.

Vi hänvisar vaccinationer till närmsta hälsocentral eller privata aktörer.

Om du vill ta ett HIV-test behövs det ingen remiss från annan vårdinstans. Det är bara att ringa direkt till oss så bokar vi tid för provtagning. Det tar ungefär tre månader efter smittotillfället innan det går att spåra HIV-viruset i blodet.

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer

Vårdenhetschef

Christian Ehrenborg 

Läkarchef och medicinskt ansvarig

Christian Ehrenborg