Infektionsavdelningen i Gävle

Infektionsavdelningen har 22 vårdplatser där vi som enda enhet i länet bedriver specialiserad vård för svårare infektionstillstånd.

Infektionssjukdomarna spänner över ett mycket stort spektrum, vi vårdar därför patienter i alla åldrar. I dagens globala samhälle är behovet stort av en professionell infektionssjukvård, det är en disciplin i ständig förändring med nya hot och nya framsteg.

De stora diagnosgrupperna är:

  • svåra infektioner i luftvägarna så som lunginflammation eller influensa 
  • hud- och mjukdelar, till exempel infekterade sår 
  • skelett 
  • urinvägar 
  • diarrésjukdomar 
  • hjärn- och hjärnhinneinflammation 
  • infektioner i hjärta- och blodkärl 
  • allmän blodförgiftning 

Vi erbjuder isolering för patienter med till exempel tuberkulos eller multiresistenta bakterier eller skyddsisolering för patienter med nedsatt immunförsvar.

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer

Vårdenhetschef

Niklas Gille

Läkarchef och medicinskt ansvarig

Christian Ehrenborg