Geriatrikavdelningen i Gävle

Vi arbetar med geriatrisk vård - vård av äldre - och är en vårdavdelning med 16 vårdplatser varav 8 är länsövergripande vårdplatser för patienter som är i behov av geriatrisk rehabilitering.

I verksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vi har ett situationsorienterat arbetssätt vilket innebär en helhetsvård för de äldre multisjuka. Att vara multisjuk innebär att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken sjukdom som ger upphov till en persons besvär. De olika sjukdomarna påverkar också varandra.

Behandlingen utgår från individens behov. Träning sker bl a i vardagliga situationer och syftar till att patienten ska bli så självständig som möjligt.

Avdelningen strävar efter ett nära samarbete med patient, anhörig och andra vårdgivare.

Patienter kan läggas in via akuten, från andra vårdavdelningar eller direkt från hemmet/boende via familjeläkare.

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer 

Vårdenhetschef

Katrin Edström