Kvalitetsregister

Inom ortopedin bedrivs forskning av olika slag och vi rapporterar till flera kvalitetsregister, se länkar nedan. 

Svenska höftprotesregistret 

Svenska knäprotesregistret 

Rikshöft 

Svenska axelregistret 

Svenska korsbandsregistret 

Svenska ryggregistret 

Frakturregistret 

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOq 

Senior Alert 

Palliativa registret