Ortopedi

Ortopeden i Gävleborg bedriver akut och planerad verksamhet i Gävle och Hudiksvall samt planerad verksamhet via privat entreprenör i Bollnäs. Totalt utförs cirka 9000 ortopediska operationer i länet per år.

Ortopedin utreder och behandlar skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi och behandling. Vi har som målsättning att uppfylla vårdgarantin inom alla områden.

Inom ortopedin bedrivs forskning av olika slag och vi rapporterar till flera kvalitetsregister.