Vårt telefonnummer

Telefon: 026-53 10 90

E-post: horselhabiliteringen@regiongavleborg.se

Fax: 026-10 12 42

Textelefon: 026-63 70 90