Vilka kan komma till oss

Hörselhabiliteringen vänder sig till personer både barn och vuxna som har en hörselnedsättning, är döv, ljudöverkänslig eller har tinnitus.