Var finns vi?

Hörselhabiliteringen är en länstäckande verksamhet med lokaler på Gävle sjukhus (ingång 22) och på Hudiksvalls sjukhus.