Texttelefon och bildtelefon

Hörselhabiliteringen ansvarar för att förskriva texttelefon, bildtelefon och fax till dig som är gravt hörselskadad och barndomsdöv för att kunna kommunicera med omgivningen. Du som är intresserad av texttelefon och bildtelefon, kan ta kontakt med hörselhabiliteringen så kan vi visa vilka texttelefoner och bildtelefoner vi har. Vi träffas och pratar om vilket hjälpmedel som kan passa dig. Vi gör hembesök för att installera texttelefonen och bildtelefonen, samt visar dig hur texttelefon och bildtelefonen fungerar.