Hur får man kontakt med hörselhabiliteringen?

Den första kontakten med oss sker genom remiss. Därefter gör vi en bedömning och i samråd med Dig upprättas en rehabiliteringsplan innehållande olika rehabiliterande insatser. Rehabiliteringen erbjuds både enskilt och i grupp utifrån dina behov.