Vuxna

Våra insatser: några exempel

  • Uppföljning av hörapparatutprovning/hörselimplantat
  • Tinnitusrehabilitering enskilt och i grupp
  • Enskilda samtal och stöd till förändring
  • Möjlighet att prova telefoner och/eller kommunikationshjälpmedel
  • Tecken som stöd TSS
  • Utprovning av text och bildtelefon