Barn

Våra habiliterande insatser: några exempel

  • Uppföljning av hörapparat/hörselimplantat
  • Introduktionsutbildning steg 1,2 i teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF
  • Möjlighet att träffa andra i samma situation.
  • Föräldrautbildning
  • Information om samhällets resurser för hörselskadade/döva
  • Möjlighet att prova telefoner