Hörselhabilitering

Hörselhabiliterings uppdrag är att ge habiliterande och rehabiliterande insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen till personer i alla åldrar i Gävleborgs län med olika grad av hörselnedsättning, personer som har tinnitus och/eller är ljudöverkänsliga. Vi ger också insatser till personer med dövblindhet (en allvarlig grad av kombinationen syn och hörselnedsättning). Detta sker i samverkan med Syncentral och Kom-X i ett dövblindnätverk och när det gäller barnen sker samverkan med Resurscenter dövblind.

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer - Gävleborg