Hörselvård

Hörselvård bedrivs inom den tekniska hörselvården, hörcentralerna och hörselhabiliteringen.

Verksamhetschef

Reidunn Wettermark

Hörselhabilitering, hörcentraler och teknisk hörselvård 

Vårdenhetschef Yvonne Wall