Onkologi

Verksamhetsområde onkologi erbjuder bedömning och utredning samt bedriver specialiserad icke-kirurgisk vård och behandling av patienter med tumörsjukdomar från Hälsingland, Gästrikland och Dalarna.

Verksamhetschef

Kristina Granevåg

Onkologisk mottagning i Gävle
Vårdenhetschef
Carin Lundgren

Onkologisk dagsjukvårdsmottagning i Gävle
Vårdenhetschef
Carin Lundgren

Palliativ enhet
Vårdenhetschef
Ulla Eriksson

Avdelning 17 i Gävle
Vårdenhetschef
Johanna Ågren

Strålbehandling i Gävle
Vårdenhetschef
Åsa Bonnevier Svärdström