Vilka kan komma till oss?

Personer i alla åldrar med synnedsättning kategori 1-5 enligt WHO s och Socialstyrelsens synklassifikationer eller med mycket begränsat synfält.

Synklassifikationer

kategori 0 = lindrig eller ingen synnedsättning, 0,3-full syn

kategori 1 = måttlig synnedsättning, 0,1- < 0,3

kategori 2 = svår synnedsättning, 0,05- < 0,1

kategori 3 = blindhet, 0,02- < 0,05

kategori 4 = blindhet, ljusperception eller fingerräkning vid 1 m- < 0,02

kategori 5 = blindhet, ingen ljusperception

Personer med centralt bevarat synfält som har en utbredning 5-10° från centrum placeras i kategori 3. De med synfältsutbredning mindre än 5° placeras i kategori 4. Detta gäller oavsett synskärpa.