Hur arbetar vi på syncentralen

På Syncentralen arbetar kurator, optiker, synpedagog och läkarsekreterare.
Vi arbetar för att du som har en synskada ska kunna leva ett så självständigt och delaktigt liv som möjligt.

Det kan till exempel vara att:

 • Sköta vardagliga rutiner i hemmet
 • Kommunicera med omvärlden
 • Tillgodogöra sig information 
 • Förflytta och orientera sig i närmiljön
 • Kunna klara skolgången

Syncentralens insatser kan bestå av:

 • Psykosocialt stöd och rådgivning
 • Information om samhällets stödresurser
 • Individuell utprovning och inträning av hjälpmedel
 • Gruppverksamhet
 • Stöd och information till närstående
 • Samverkan med andra verksamheter i Region Gävleborg och andra aktörer i samhället