Ögon

Ögonmottagningarna och Syncentralen tar emot patienter som behöver behandling för olika ögonsjukdomar och ögonskador eller behöver hjälp med anpassning av synhjälpmedel.

Nästan all ögonsjukvård sker i dag i öppen vårdform som mottagningsbesök och dagkirurgi. Ögonsjukvården är teknisk inriktad. Undersökningar och behandlingar utförs med avancerad teknik. Apparatur som används är till exempel ögonmikroskop, ultraljud, synfältsapparat, digitala kameror och laser.

Den planerade verksamheten bedrivs vid sjukhusen i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Den akuta verksamheten är förlagd till sjukhusen i Hudiksvall och Gävle, där även tillgång till slutenvårdsplatser finns.

Den första kontakten med ögonmottagningen sker genom remiss från din läkare eller genom Egen vårdbegäran. Vid akuta ögonbesvär, vänd dig i första hand till din hälsocentral eller Sjukvårdsrådgivningen 1177.

Ögonsjukdomar och ögonskador kan inträffa när som helst i livet. Vi arbetar därför med människor i alla åldrar.

Verksamhetschef

Tf Annika Hillgren Mattsson

Verksamheter

Syncentral
Ögonmottagningen i Bollnäs
Ögonmottagningen i Gävle
Ögonmottagningen i Hudiksvall