Kirurgavdelningar i Gävle

På sjukhuset i Gävle finns 3 kirurgavdelningar.

111A ligger på plan 11 i stora sjukhusbyggnaden

På avdelningen behandlas och diagnostiseras främst besvär och sjukdomar som härrör från urinblåsa och prostata samt från nedre tarmregionen, från tunntarmen och nedåt. Här vårdas också patienter med bråckproblematik, kirurgisk behandling av struma och plastikkirurgi som kräver slutenvård.

Telefonnummer

Kirurgakutvårdsavdelning Gävle (KAVA) ligger på plan 11 i stora sjukhusbyggnaden

Vi vårdar patienter med besvär och sjukdomar som härrör från matstrupe, magsäck, galla, lever och bukspottsskörtel samt bröst- och lymfkörtlar. Här finns också patienter med problem från sköldkörtlar och bisköldkörtlar.  

Telefonnummer

112 ligger på plan 12 i stora sjukhusbyggnaden

Här behandlas och vårdas patienter med kärlsjukdomar, skallskador samt patienter som plastikopererats (medicinskt betingade åkommor).

Telefonnummer