Kirurgi

Verksamhetschef

Elisabeth Wicklén

Kirurgavdelningen i Hudiksvall
Vårdenhetschef
Linda Knutsson Fröjd

Kirurgavdelning 11A Gävle
Vårdenhetschef
Maria Blomqvist

Kirurgakutvårdsavdelning (KAVA) Gävle
Vårdenhetschef
Sara Eklöf

Kirurgavdelning 12 Gävle
Vårdenhetschef
Kerstin Teljing