Kardiologlaboratoriet i Sandviken

På kardiologlaboratoriet utförs arbetsprov, ultraljud av hjärtat samt långtidsregistrering av EKG och blodtryck.

Vårdenhetschef

Ewa Berglund Johansson 

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer