Hjärtavdelning Gävle

Avdelningen har 21 platser för eftervård av patienter med hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. Vi vårdar även patienter med kronisk hjärtsvikt, patienter med förmaksflimmer som elektivt ska el-konverteras, postoperativa hjärtpatienter och de med behov av kontinuerlig EKG-övervakning.

Vårdenhetschef

Anna Vetterberg

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer