Strokeavdelningen i Gävle

Till Strokeavdelningen kommer patienter med stroke i akut- och rehabiliteringsfas. Patienterna är kvar så länge som rehabiliteringen leder framåt eller tills dess att patienten är så bra att hon/han kan fortsätta med dag eller hemrehabilitering och vid behov få stöd från kommunen i sin hemmiljö.

Tf vårdenhetschef

Karolina Hård

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer