Njurmottagningen i Gävle

Till njurmottagningen kommer patienter med njursvikt på regelbundna läkarkontroller. Här gör vi även transplantationsutredningar och sköter både njurtransplanterade patienter och njurdonatorer. Sjuksköterskor med stor erfarenhet av njursjukvård tar emot patientbesök. 

Njursviktsmottagningen i Gävle

Till njursviktsmottagningen kommer patienten innan dialysstarten för att få information om olika behandlingsmetoder och vad du själv kan göra för att bromsa sjukdomsförloppet. Här jobbar två sjuksköterskor med specialkompetens och patienter och anhöriga får lära sig om njursvikt. Bland annat har du möjlighet att delta vid informationsträffar för njursjuka, där patienter och anhöriga får information i grupp vid fyra utbildningstillfällen varje höst och vår. Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator och dietist föreläser och olika patienter berättar om sina erfarenheter.

Vårdenhetschef

Margareta Smedje

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer