Njur- och hematologiavdelning Gävle

Information om njur- och hematologiavdelning Gävle finns på 1177 Vårdguidens webbplats.

Njur- och hematologiavdelning Gävle

Vårdenhetschef

Katarina Hedström