Medicinmottagningen i Hudiksvall

Medicinmottagningen är indelad i sex team, där olika yrkesgrupper samarbetar för att ge dig som patient bästa möjliga omhändertagande. Vi arbetar med sjuksköterskeledd mottagning inom reumatologi, mag-tarm, diabetes, hjärt, waran och dagsjukvård. Besök till läkare efter behov.

Vårdenhetschef

Camilla Lindblom

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer