Lungmottagning Gävle

Vår mottagning består av mottagnings- och kontaktssjuksköterskor för :

 • patienter med lungcancer
 • CPAP- behandling
 • syrgas och ventilatorutprovning
 • patienter med allergi
 • patienter med KOL

På mottagningen utförs även smittspårning av tuberkulos i miljöundersökningar.

Dagsjukvård

Här finns fyra patientplatser med poliklinisk verksamhet för:

 • bronkoskopiundersökningar
 • pleuratappningar
 • dränageinläggningar
 • blodtransfusioner
 • CPAP-utprovningar
 • syrgasutprovningar
 • allergiprovokationer, hyposensibiliseringar m.m.

Vårdenhetschef

Åsa Morelius Bergström

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer