Dialysmottagning Hudiksvall

På dialysmottagningen får patienter med njursvikt hjälp med att rena blodet 3-4 gånger i veckan. Behandlingen går till så att blodet leds genom slangar från patienten in i en apparat med dialysfilter, varefter det renade blodet förs tillbaka in i kroppen. Som patient bör du räkna med att behandlingen tar 3-5 timmar varje gång.

Det finns också möjlighet för  patienten att lära sig att sköta sin egen behandling och på så vis få en större möjlighet att själv välja vilka dagar och tider dialysen ska ske. På dialysmottagningen arbetar legitimerade sjuksköterskor med specialkompetens. Det finns även njurspecialister knutna till enheten.

Påsdialys

Påsdialys är till för dig som själv kan sköta behandlingen av din njursvikt i hemmet. På påsdialysmottagningen i Gävle kan får du lära dig att behandla dig själv i hemmet genom en kateter som opereras in i buken och blir inte låst till sjukhuset 3-4 gånger i veckan. För patienter som inte klarar det själva finns det oftast möjlighet att få hjälp med behandlingen i hemmet. För dig som patient är det här det skonsammaste och smidigaste sättet att behandla sjukdomen och det är förstahandsvalet vid behandling av njursvikt.

Vårdenhetschef

Ingela Karlsson

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer