Akutvårdsavdelningen i Gävle

Akutvårdsavdelningen - AVA på sjukhuset i Gävle är en medicinavdelning med 22 vårdplatser.

Patienter som vårdas på avdelningen är hjärtpatienter, intoxikationer, diabetesproblematik och allmän internmedicinska diagnoser med förväntad kort vårdtid.

På 8 av platserna finns möjlighet till hjärtövervakning.

AVA ligger på plan 04 ovanför akutmottagningen, ingång 19 på sjukhuset i Gävle. 

Vårdenhetschef

Siv Båtman