Internmedicin

Inom internmedicin arbetar vi bland annat med:

  • Strokevård
  • Gastroenterologi
  • Lungsjukvård
  • Njursjukvård
  • Endokrinologi
  • Hematologi
  • Allmän internmedicin

Verksamhetschef

Roger Westerlund