Radiojodbehandling - Sköldkörtelcancer

Varför görs behandlingen?

Vid sköldkörtelcancer utförs i regel kirurgisk operation (total thyreoidektomi) och därefter administreras vid Nuklearmedicin vanligtvis en större mängd radiojod (för att försöka döda alla kvarvarande sköldkörtelceller), vilket intas oralt. Jod upptas då av restvävnad i halsen och/eller av dottersvulster. Jod som inte upptas av sköldkörtelceller utsöndras genom njurarna.

Hur går undersökningen till?

Behandlingen innebär att du får dricka radiojodlösning. Eftersom hög aktivitetsmängd administreras måste du vara inneliggande i eget rum under cirka 2 dygn vid en vårdavdelning.

Förberedelser?

Fasta 3 timmar före besöket.
Tar du Euthyrox, Levaxin, Liothyronin, Tiotil, Thacapzol eller Neomercazole måste du normalt sluta med dessa läkemedel 14 dagar före behandlingstillfället.

Tag kontakt med oss om:

  • du äter/ätit Cordarone, vitamintabletter eller hälsokost. 
  • du erhållit jodhaltigt kontrastmedel i samband med röntgenundersökning inom de senaste två månaderna.
  • du är gravid eller ammar.