Radiojodbehandling - Giftstruma

Varför görs behandlingen?

Radiojodbehandlingen ges för att minska sköldkörtelns produktion av hormoner vid giftstruma (thyretoxicos). Radiojodlösning intas oralt.
Jod tas upp av sköldkörteln (typiskt upptag i Sverige är 35 %), den mängd jod som inte upptas av sköldkörteln utsöndras genom njurarna.

Hur går undersökningen till?

Behandlingen innebär att du får dricka radiojodlösning.

Förberedelser?

Fasta 3 timmar före besöket.
Tar du Euthyrox, Levaxin, Liothyronin, Tiotil, Thacapzol eller Neomercazole måste du normalt sluta med dessa läkemedel 14 dagar före behandlingstillfället.

Tag kontakt med oss om:

  • du äter/har ätit Cordarone, vitamintabletter eller hälsokost. 
  • du erhållit jodhaltigt kontrastmedel i samband med röntgenundersökning inom de senaste två månaderna. 
  • du är gravid eller ammar.