Radiofosforbehandling

Varför görs behandlingen?

Vid blodsjukdomarna Polycytemi (sjuklig ökning av antal röda blodkroppar) respektive Trombocytemi (ökat antal trombocyter i blodet) kan behandling utföras med radiofosforbehandling, vilket intas oralt.

Hur går undersökningen till?

Behandlingen innebär att du får dricka radiofosforlösning.

Förberedelser?

Patienten skall vara fastande 8 timmar före administrationen av radiofosfor.
Blodprovstagning och ordination ombesörjs via hematologenheten. Medtag patientbricka.