Quadrametbehandling

Varför görs behandlingen?

Vid dottersvulster i skelettet kan Quadramet® användas för palliativ behandling.
Quadramet® ges intravenöst vid Nuklearmedicin.

Ett par procent av de som erhållit Quadramet® upplever ökade smärtor de första två dygnen efter injektionen. 

Den smärtlindrande effekten av behandlingen kommer efter en vecka och 60-70 % av patienterna upplever en smärtlindring. Smärtlindringens mediantid är omkring 16 veckor.

Hur går undersökningen till?

Behandlingen innebär att du får en injektion i armvecket eller på handen.

Förberedelser?

Innan injektionen ska du ha druckit minst ½ liter vatten eller annan vätska.
Du får inte lämna sjukhuset de första fem timmarna efter injektionen.