Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin utför olika undersökningar med syfte att fastställa graden av störningar i olika organ. Vid vissa av avdelningarna utförs även behandlingar av ett mindre antal sjukdomar.  

Våra enheter

Klinisk fysiologi

Klinisk neurofysiologi

Nuklearmedicin

Röntgendiagnostik

Verksamhetschef

Viktor Leander