Arbetsmarknad och kompetens

Inom avdelningen för arbetsmarknad och kompetens ryms arbetet med att stärka individers möjligheter till utbildning och arbete samt förbättra kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Vi verkar för att våra befintliga företag kan utvecklas och växa. Att attrahera nya företag och investerare till etableringar respektive investeringar i vårt Gävleborg är prioriterat.  

En viktig uppgift är att stärka och utveckla kulturen och dess förutsättningar, genom t ex olika sätt att finansiera institutioner, kreatörer och kulturella projekt. Vårt uppdrag styrs utifrån våra regionala program; Kompetensprogram, Innovations- och Näringslivsprogram och Kulturplan.

Avdelningschef: Niclas Cronsell