Månadens fotografi, juli 2020

År 1956 började de första reguljära tv-sändningarna i Sverige. Bara fyra år senare skulle det nya kronikerhemmet i Sandviken få sin första TV-apparat. Detta trots att landstinget förbjudit inköp av TV-apparater till akutsjukhus eller kronikerhemmen.

De sistnämnda skulle däremot få ta emot TV-apparater som gåvor, vilket var just hur långvårdsavdelningen på kronikerhemmet fick sin TV-apparat.

Den 24-tum stora TV-apparaten var en gåva från den Socialdemokratiska Kvinnoklubben i Sandviken, och TV-antenn och montering skänktes av Ragnas Ansells firma. Från landstingets sida fanns regler som preciserade att kronikerhem endast fick ha TV-apparater i dagutrymmen så vi kan anta att det är ett sådant vi ser här. Det är husmodern Anne-Marie Eriksson som, tillsammans med en patient, tar emot TV-apparaten.

Har du några minnen eller berättelser från tidig TV-historia?

E-postadress

regionarkivet@regiongavleborg.se eller mimmi.kingdon@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle