Månadens fotografi, februari 2021

Nya restriktioner har under det senaste året ändrat många av de antaganden vi tidigare haft om hur vi använder våra gemensamma utrymmen. Det är lätt att tänka att det innan fanns relativt oförändrade regler för vad som var tillåtet i Regionen Gävleborgs loklarer, men faktum är att regelverken för hur vi använder våra allmänna utrymmen även tidigare genomgått stora förändringar. En sådan stor förändring skedde när Region Gävleborg skulle få rökfria lokaler.

Det är inte alltför längesedan som rökning tilläts inne på Regionen Gävleborgs sjukhus. Detta ändrades 1988 då regionfullmäktige beslutade att Region Gävleborgs lokaler inom två år skulle vara helt rökfria. För att uppnå målet sattes pengar undan till diverse olika åtgärder och projekt, och stöd skapades för medarbetare som ville sluta röka. Denna månads bild visar en friskvårdskampanj som startades efter beslutet och som jobbade för att minska rökningen i Gävleborg.

Bild från en friskvårdskampanj som jobbade med att minska rökningen i landstinget.

Beslutet om de nu rökfria lokalerna kom återigen upp på tapeten 1999, då Folkpartiets (nuvarande Liberalerna) Gunilla Borg framställde en interpellation om särskilda rökutrymmen för personalen. Där framgick det att rökningen inom personalstyrkan minskat avsevärt under de tio år som lokalerna varit rökfria.

De som fortfarande rökte hade dock, enligt Borg, svårare att hitta platser att göra detta. Efter beslutet 1988 avvecklades de rökrum som personalen tidigare haft tillgång till och de var nu istället tvungna att kliva ut ur byggnaden för att kunna röka. Detta ansågs utgöra ett problem för patienternas förtroende för sjukvården då patienter utsattes för tobaksrök på sin väg in och ut från vårdinrättningar, samt även behövde stå ut med röklukt på personalens kläder och hår.

Affisch från friskvårdskampanj som sökte minska rökningen i Gävleborgs landsting. Texten på affischen lyder "Om älgen rökte... skulle den inte vara skogens ståtlige konung."

Landstingsrådet Jerker Svensson från Vänsterpartiet besvarade Borgs interpellation och menade att Regionfullmäktigen inte hade befogenhet att styra vad anställda gör på sin fritid, där inräknat raster inlagda i arbetsschemat. Han rekommenderar dock att lokala förvaltningar skapar speciella rökutrymmen utomhus för att minska mängden tobaksrök i direkt anslutning till entréer och balkonger, men tydliggör att det är upp till de lokala förvaltningarna att själva lösa frågan med åtanke till sina egna förutsättningar.

Är det någon av er som minns när reglerna för Region Gävleborgs lokaler såg annorlunda ut? Eller är det kanske någon som vet mer om personerna på bilden samt deras projekt för att minska rökningen?

E-postadress

regionarkivet@regiongavleborg.se eller mimmi.kingdon@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle