Månadens fotografi, oktober 2019

Obegriplig pannkaksdoft i ett sedan länge rivet kök, sjuksköterskan i ålderdomliga kläder som man kan möta i sjukhusets kulvert eller ljudet av prasslande papper i ett tomt arkiv... Lagom till höstmörkrets ankomst och Alla helgons dag handlar Månadens fotografi om regionens egna spöken och gastar.

Region Gävleborgs 155 år långa historia innefattar hundratals stora händelser och tusentals människoöden. Sjukhus och barnhem har byggts och använts i decennier, personal har bott och verkat på sina arbetsplatser och patienter har såväl räddats som avlidit inom sjukhusens väggar. Vissa påstår att allt detta lämnat avtryck. Att man på vissa platser kan uppleva dem som tidigare levt och verkat på platsen ifråga.

Här följer några berättelser som genom åren inkommit till regionarkivet.

Sjuksköterskan i kulverten

Gävle sjukhus stod färdigt den 12 november 1887. I sjukhusbyggnaden fanns personalbostadsutrymmen för sköterskor och biträden, på sjukhustomten fanns läkarvilla och vaktmästarbostad. I nästan ett sekel framåt skulle det vara vanligt att personalen bodde och levde sina liv på sin arbetsplats. Man levde nära de patienter som inkom till sjukhuset, ibland för att under glädjande omständigheter bli botad eller föda barn, andra gånger för att vårdas i livets slutskede för att sedan avlida inom sjukhusets väggar. Kanske är det därför det finns så många berättelser om hur en del, till och med efter döden, stannat kvar på den plats där avgörande händelser utspelats under deras levnadstid. Det berättas om att i Gävle sjukhus kulvert, på en viss plats som förbinder sjukhusets äldsta del med en ny, har personal under tidiga mornar och sena kvällar kunnat möta en kvinna i ålderdomlig, mörk sjuksköterskeuniform. Enligt uppgift ska sjuksköterskan plötsligt dyka upp, nästan som ur tomma intet. På huvudet bär hon en ålderdomlig sköterskehätta. Hennes blick är fäst framåt och med bestämda steg passerar hon den mötande för att sedan plötsligt försvinna. Det sägs att i samband med att kvinnan har synts till går ett tyst sus genom kulverten.

Kokerskan i det gamla sjukhusköket

Sandvikens sjukhus slogs samman med Gävle sjukhus under den stora sjukhussammanslagningen 1997. I samband med detta flyttades personal med från Sandviken till Gävle och med följde historierna. Det sägs att personal på en administrativ avdelning på Sandvikens sjukhus brukade komma till jobbet och mötas av en god doft av pannkakor och nygräddat bröd. Det pratades mycket om detta då det var obegripligt att doften var så tydligt just där men inte på intilliggande avdelningar. Till slut bestämde man sig att gå till botten med mysteriet och efterforskningar i sjukhusets ritningsarkiv gav resultat. Det visade sig att på just den platsen hade det många år tidigare funnits ett sjukhuskök. Vem var hon (för det var oftast kvinnor som arbetade i sjukhusköken) som fortsatte steka pannkakor till sina patienter även långt efter att köket rivits?

Arkivspöket i Hudiksvall

För länge sedan var Hudiksvalls sjukhus historiska arkiv utspritt i flertalet fuktiga förråd och vindsutrymmen. Handlingarna, som utgjorde en viktig del av sjukhusets historia och som kunde dateras tillbaka till tidigt 1800-tal, löpte stor risk att förstöras om inget gjordes åt dess placering. Arkivets räddning blev en historieintresserad läkare som gjorde det till sin sak att samla ihop handlingarna samt ordna och katalogisera dem. Doktor Fernström, som läkaren hette, var väl medveten om materialets värde och han bestämde sig för att skriva en bok om Hudiksvalls sjukhus historia baserat på uppgifterna han hittade i sjukhusets arkiv. Tyvärr hann Fernström själv aldrig slutföra sitt bokprojekt då han avled innan boken färdigställts. Arkivet som han ägnat många år och mycket kraft åt att rädda stod länge kvar i Hudiksvall innan det beslutades att det skulle flyttas för slutarkivering i regionarkivets klimatanpassade, arkivsäkra lokaler. Än idag berättas det om hur personalen i Hudiksvall kunde höra någon bläddra i handlingarna längst in i arkivdepån där det historiska arkivet stod förvarat. Det prasslade tydligt bland papper och arkivkartonger kunde höras dras ut och skjutas in på hyllan. När man började packa handlingarna inför flytten till regionarkivet tilltog ljuden. Flytten gick snabbt och i efterhand har någon sammanfattat flytten så här: - Vi fick packhjälp av någon. Eller något...

Månadens fotografi föreställer en kuslig figur från början av förra seklet iförd kläder med blodfläckar på. Bakgrunden är dock inte så spöklik som bilden ger sken av. Mannen i bild är doktor Landelius vid lasarettet i Hudiksvall och på bilden är han iförd en, för tiden, typisk operationsuniform. När fotografiet togs hade han precis avslutat en operation, därav blodfläckarna på hans kläder.

Har du upplevt några kusligheter i regionens skrymslen och vrår? Skriv i så fall gärna till regionarkivet och berätta mer.

E-postadress

regionarkivet@regiongavleborg.se eller sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle