Månadens fotografi, mars 2019

Landstinget Gävleborg bildades 1863 och från den dagen skrevs historia, inte bara ur ett förvaltningshistoriskt perspektiv utan också ur ett kvinnohistoriskt. 1863 fanns inte många yrken tillgängliga för kvinnor.

1800-talets kvinnor kunde i första hand bli någons hustru, mor, piga eller hushållerska. Med kommuner och landsting förändrades detta i grunden och landstinget blev bland de första offentliga organisationerna i landet att anställa kvinnor till de yrken som faktiskt fanns tillgängliga, d.v.s. yrken såsom barnmorska, sjuksyster och lärarinna.

Med kommuner och landsting började man på allvar lägga grunden för det moderna samhälle vi känner idag och landstingets och regionens kvinnor var med och gick i bräschen. Idag, på internationella kvinnodagen den 8 mars, vill Regionarkivet presentera några av alla de kvinnor ur regionens historia som var med och lade grunden för den välfärdsstat och det Gävleborg vi känner idag.

Linnea Appelquist, Hudiksvalls första psykiatriutbildade sköterska

Översköterskan fröken Linnea Appelquist tjänstgjorde som psykiatrisköterska åren 1904-1907 vid den då nyuppförda Paviljongen för sinnessjuka i Hudiksvall. I och med henne ska de sinnessjukas situation ha förbättrats betydligt med tanke på att de tidigare hade vårdats av lasarettets vaktmästare. Det visade sig dock tidigt att syster Linnea hade lungtuberkulos och inte kunde fortsätta sin anställning vid sinnespaviljongen. Detta förargade lasarettsdirektionen så till den milda grad att de beslutade att från och med då kräva friskhetsintyg från alla som sökte tjänst vid lasarettet.

Marianne Jönis, en av världens första mammografisköterskor

”Om detta vet jag besked, ty jag var med, och vid dess uppfostran och uppväxt likaså". Så inledde doktor Bengt Lundgren sin berättelse om de historiska och världsunika händelser som tog sin början på Gävle lasarett våren 1969. Det arbete som påbörjades då var ingenting mindre än världens första organiserade hälsokontroll inklusive bröstscreeningundersökning, d.v.s. mammografi.

Mammografin skulle komma att revolutionera den förebyggande bröstcancervården och rädda livet på ett oräkneligt antal människor och bakom denna insats stod Bengt Lundgren tillsammans med undersköterskan Marianne Jönis. Det var svårt att hitta sjuksköterskor som ville befatta sig med uppdraget som mammografisköterska och i en berättelse om mammografins födelse vid Gävle lasarett skriver Lundgren själv uttryckligen: "Ingen sjuksköterska fanns som ville ta i sådant (mammografi) med tång – ett fenomen som kvarstod länge och till dels kvarstår". Till hans hjälp kom då Jönis och Bengt Lundgren skulle senare referera till henne som sin "ständigt trogna medhjälpare".

Helga Fick – älskad ”människovän” och Gävles första allmänpraktiserande läkare

Helga Fick föddes i Uppåkra år 1876 och var dotter till Wilhelmine och Magnus Fick, Furuviksparkens grundare. 1912, bara 36 år gammal, fick hon tjänst som underläkare vid Gefle lasarett och blev därmed den första kvinnan i Gävles mansdominerande läkarkår. Hon kom att arbeta i en minst sagt mansdominerad värld men brann för sitt yrke och månade om sina patienter så till den grad att hon vid särskilda fall bistod även med ekonomisk hjälp. Ett par år senare blev Helga Fick Gävles första allmänpraktiserande läkare då hon öppnade praktik i det så kallade Sandblomska huset vid Norra Kungsgatan 1, senare vid Nygatan 39.

Helga Fick var älskad av sina patienter och hennes mottagningsrum var alltid fullt. Före och efter ordinarie arbetstid åkte hon på hembesök, ofta med häst och vagn, ut till Hille och andra omkringliggande byar. Helga Fick avled den 27 januari 1928, endast 51 år gammal. Vid hennes jordfästning i Heliga Trefaldighets kyrka fanns inte en endaste plats ledig och förutom att stadens samtliga läkare närvarade hade också många av hennes patienter kommit för att säga ett sista farväl. Tre dagar senare publicerades ett upprop i Gefle dagblad där man till minne av Helga Fick ville grunda en fond till hennes minne. Teckningslistor och insamlingsbössor placerades ut över hela staden och snart fanns fonden på plats. Många år senare delade fonden fortfarande ut medel till behövande i Helga Ficks minne.

Guri Bergström, rektor på Helsingegårdens lanthushållskola

Helsingegårdens lanthushållsskola i Järvsö grundades av en kvinna, Agnes Sundberg, redan 1918 och sedan följde en linje av kvinnliga rektorer som hade till uppgift att ”utbilda jordbrukets döttrar och blivande husmödrar”. Guri Bergström skulle tjänstgöra vid Helsingegården i nästan 40 år och under sin tjänstgöringstid tog hon emot många prominenta gäster såsom kungaparet, landshövding John Lingman samt dåvarande utbildningsminister Olof Palme. I sitt avskedstal sammanfattade hon sin tjänstgöringstid så här:

”Byggmästaren sa till mig när han skulle börja bygga på nyåret 1957: ’Ja, se fruntimmer, de ska man låsa in då man bygger’. Det blev nu inte så, han insåg snart vem han fått i båten. I 38 år har jag haft förmånen att få vara ko-piga. Det fanns tider i historiens natt då uthuset var så kallt att korna inte kunde resa sig på mornarna förrän man bänt loss svansarna ur rännan! Så nog har man lärt sig att knyta upp svansarna på både folk och fä”.

E-postadress

regionarkivet@regiongavleborg.se eller 
sandra.soderman@regiongavleborg.se 

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle