Månadens fotografi, januari 2019: Epidemisjukstugorna

De etablerade vårdinstanser vi känner vid namn idag har inte alltid så lång historia som man kan tro. Innan dagens vårdcentraler kom till hade man från och med 1 juli 1963 flerläkarstationer som inrättades efter ett riksdagsbeslut. Flerläkarstationerna å sin sida ersatte provinsialläkarmottagningar som fanns utspridda över hela landet från och med den trevande starten redan på 1600-talet. I städerna hade man stadsläkare.

Vid sidan om dessa etablerade vårdformer fanns sjukstugorna som i mångt och mycket fungerade som små sjukhus i miniatyr.

Många gånger byggdes och drevs sjukstugorna på helt privata initiativ av till exempel bruksägare som i anslutning till sina industrier var i behov av vårdpersonal som kunde vårda brukens anställda vid händelse av sjukdom eller olycksfall. Så var till exempel fallet i Ljusne och Sandviken där den första vårdformen, Ljusne och Sandvikens sjukstuga, byggdes upp av bruksägarna och fanns tillgängliga som en löneförmån för de anställda, och ibland, deras familjer.

1800- och 1900-talens Sverige var hårt drabbat av diverse smittor och eftersom vaccinen ännu inte uppfunnits var isolering av patienterna det enda alternativet för att stoppa smittspridning. Därmed inrättades epidemisjukstugor med just syftet att isolera och vårda patienter som bar på smittsamma sjukdomar som till exempel TBC och difteri. Epidemisjukstugor och andra institutioner för smittade fanns på väldigt många platser i vårt län vilket säger en hel del om hur stort problemet med smittsamma sjukdomar faktiskt var. Troligen kände alla någon som drabbades och fick vårdas på en sjukstuga.

Historiska vårdinrättningar för smittade i Gävleborg (pdf)

Månadens fotografi föreställer Gysinge epidemisjukstuga, en ståtlig byggnad där man tycker sig kunna se en person sitta på farstutrappan. Kanske en sköterska som har kafferast i det vackra vädret eller en TBC-sjuk patient som är ute och andas in frisk luft i sjuka lungor.

Känner du till något mer om bilden? Känner du igen byggnaden? Finns den kvar idag? Skriv i så fall gärna till Regionarkivet och berätta mer.

E-postadress

regionarkivet@regiongavleborg.se eller 
sandra.soderman@regiongavleborg.se 

Postadress

Region Gävleborg
Regionarkivet
801 88 Gävle