Månadens fotografi: Grevinnorna och Ljusne sjukstuga

I Stockholms förnäma kvarter står Hallwylska palatset - tidigare bostad åt greveparet Walther och Wilhelmina von Hallwyl, idag välbesökt museum. En stor del av den enorma förmögenhet som beskostade palatset kom från de ärvda industrierna i den lilla bruksorten Ljusne i södra Hälsingland.

Under senare delen av 1800-talet, i takt med att Ljusnes industrier växte, blev antalet arbetare i behov av sjukvård allt större. En läkare anställdes och hans distrikt skulle omfatta Ljusne och Ala sågverk, byarna Norr- och Sörljusne samt Maråkers bruk. På grevinnan von Hallwyls initiativ byggdes Ljusne sjukstuga år 1884 och såväl ledning som ekonomi sköttes av henne. År 1908 överlämnades chefskapet över Ljusneverken till dottern och svärsonen greveparet von Eckermann. I och med det tog en ny grevinna plats i Ljusnes sjukvårdshistoria då Ljusne tuberkulospaviljong grundades av grevinnan Ebba von Eckermann. Hon var också initiativtagare till att starta en husmorsskola för flickor i Ljusne och så småningom skulle grevinnan von Eckermann göra sig känd som kvinnosakskvinna som bland annat blev vice ordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Grevinnan von Eckermanns sjukvårdsengagemang kan till viss del ha berott på att två av hennes egna barn avled i difteri samt TBC. Kanske var det också på grund av detta som grevinnan von Eckermanns äldste son Harry ärvde sin mors och mormors engagemang för ett förbättrande av sjukvården i Ljusne. Han blev en drivande kraft i inrättandet av det nya, större Ljusne sjukhus som invigdes i april 1924. Industrierna mäktade inte med att driva det nya sjukhuset på egen hand så man sökte stöd hos landstinget som gick med på att bidra med betydande medel.

Idag är Ljusne sjukhus borta sedan länge och sjukhusbyggnaden revs när en ny järnvägssträcka skulle dras genom Ljusne någon gång på 1980- eller 1990-talet. Patientjournalerna från Ljusne sjukhus finns idag bevarade i Landstingsarkivet.

Månadens fotografi föreställer det Ljusne sjukhus som invigdes 1924. Bilden är den enda bild på Ljusne sjukhus som finns bevarad i Landstingsarkivet idag. 

Fotograf: Okänd

Känner du till något mer om bilden eller har något som du vill berätta om Ljusne sjukhus? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress
landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se  

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle