Månadens fotografi: Elever vid Ljusdals naturbruksgymnasium

Landstinget, nu Region Gävleborg, har under sin drygt 150 år långa historia både startat och drivit en mängd olika skolor över hela länet.

Förutom att göra gävleborgarna mer bildade så har syftet varit att utbilda människor inom de områden där länet varit framstående och där man behövt kunnig personal för att kunna vidareutveckla verksamheterna.

Tidigt inrättade man folkhögskolor i Bollnäs, Forsa och Västerberg samt även söndags- eller aftonskolor för ungdomar. Efter första världskriget inrättade man verkstadsskolor i bland annat Söderhamn och Sandviken där arbetslösa ungdomar skulle få bra yrkesutbildningar för framtida arbete vid länets många växande industrier.

Till de stora lasaretten i Hudiksvall och Gävle behövdes många välutbildade sjuksköterskor och därför inrättade man sjuksköterskeutbildningar i både Hudiksvall och Gävle. Övrig vårdpersonal behövdes också till hela länets hälso- och sjukvårdsinrättningar varpå man inrättade vårdhögskola och vårdgymnasier på flera olika platser i länet. I det stora skogs- och lantbrukslandskapet Hälsingland fanns Helsingegårdens lanthushållsskola som hade till uppgift att utbilda landskapets döttrar till "goda husmödrar".

Samtidigt så var det vid de stora skogs- och lantmannaskolorna i Nytorp och Ljusdal som de då unga männen utbildades i skogsbruk, maskinlära och allt annat som hörde därtill. Skogsbruksskolor fanns även i Gästrikland, bland annat i Kratte Masugn. Där bedrev man verksamhet ända fram till år 1976 då skogsbruksutbildningen centraliserades till Ljusdal.

Så småningom blev skogsbruksskolorna i Ljusdal och Nytorp naturbruksgymnasier med inriktningar mot bland annat skogsbruk och djurvård. År 2007 övergick naturbruksgymnasierna från landstinget till kommunerna och i samband med det levererades pappersarkiven upprättade före år 2007 till Landstingsarkivet.

Tack vare de bevarade arkiven kan vi se att pojkar och flickor utbildats inom bland annat avverkning och virkesmätning men man kan också se spår av människorna bakom ansökningshandlingarna och slutbetygen. På de bevarade fotografierna kan man se skrattande elever posera tillsammans med skolornas djur men också hur en sorgsen kanslist har klippt ur tidningsnotiser och dödsannonser gällande en förolyckad elev och omsorgsfullt budnit samman handlingarna och placerat dem i elevakten. Allt finns bevarat i arkiven som berättar om skolornas långa historia.

Månadens fotografi förvaras i Ljusdals naturbruksgymnasiums arkiv. Bilden föreställer förmodligen elever vid skolans traktorkurs. Känner du till något mer om bilden? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress
landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se  

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle