Månadens fotografi: Maskinisten i Bollnäs

Den 25 januari 1923 träffades Bollnäs lasarettsdirektion på Järnvägshotellet i Bollnäs. Av protokollet framgår att man hade fått in 232 ansökningar till maskinisttjänsten vid nya Bollnäs lasarett. Direktionen beslöt enhälligt att anställa herr Oskar Ossian Friberg som man ansåg som ”synnerligen lämplig”.

Maskinist Friberg blev den förste befattningshavaren som anställdes till det nyuppförda lasarettet och han skulle ansvara för skötseln av lasarettets pumpstation samt ha överinseende av panncentralen. Friberg var också en flitig fotograf som dokumenterade olika skeenden i Bollnäs lasaretts historia.

1952, efter 29 år i tjänst, skickade Friberg följande brev till Bollnäs sjukhusdirektion:

”Endast med tanke på att samla några minnesbilder för eget album började denna bildsamling, men allteftersom bildernas antal växte kom jag på tanken att det kunde vara intressant för framtidens sjukhusfolk att få se hur det såg ut under den nu gångna byggnadstiden. Jag överlämnar således min fotosamling i direktionens vård och hoppas att någon i framtiden får nöje av den”.

Tyvärr överlämnades aldrig Fribergs bildsamling från sjukhusdirektionen till Landstingsarkivet men på senare år har Landstingsarkivet fått möjlighet att ta del av kopior. Tack vare detta finns Fribergs fotosamling bevarad i Landstingsarkivet idag och Fribergs önskan om att ”framtidens sjukhusfolk” skulle få se hans fotografier har gått i uppfyllelse.

Månadens fotografi föreställer Bollnäs gamla sjukhus som det såg ut när det invigdes och maskinist Friberg tillträdde sin tjänst. I albumet intill bilden har Friberg själv skrivit:

”Så här såg det ut vid lasarettet då det öppnades den 1 januari 1924. […] Bårhuset med obduktionsrum syns till vänster. Dörren på gaveln hörde till det rummet. Ingången till kapellet låg på motsatt gavel. Den dörr som syns på västra långväggen hör till Epidemisjukhusets bårhus”.

Fotograf: Oskar Ossian Friberg

Känner du till något mer om bilden? Kan du berätta något mer om den gamla sjukhusbyggnaden? Hur har byggnaden och omgivningarna förändrats sedan Fribergs tid? Skriv gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress
landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller
sandra.soderman@regiongavleborg.se  

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle