Månadens fotografi: Fluortantens dag

Den 1 september varje år firas självaste ”Fluortantens dag”. Dagen har uppmärksammats sedan år 2009 och syftet med dagen är att uppmärksamma och främja tandhälsa och god tandvård.

Precis samma sak ville man redan på 1930-talet när folkhemsbygget var i full gång och landstinget i Gävleborgs län skulle ta ställning till huruvida man stöttade förslaget om införandet av folktandvård. Landstinget skriver i sitt protokollregister från den 11 september år 1936 att ”landstinget för sin del utan tvekan tillstyrker tandvårens snarliga ordnande i huvudsaklig överensstämmelse med Statens Sjukvårdskommittés betänkande”. Redan två år senare, år 1938, blev begreppet ”folktandvård” känt för gemene man i och med införandet av Folktandvårdsorganisationen i Sverige.

Till en början infördes folktandvård i första hand för barn men kom sedan att byggas ut i etapper. Nya yrkesgrupper tillkom också och på 1960-talet kom tandhygienisterna som ofta är de, tillsammans med tandsköterskorna, som i folkmun kommit att kallas för ”fluortanter”. Från 1960-talet fram till slutet av 1980-talet var fluortanten ett obligatoriskt inslag bland Sveriges låg- och mellanstadieelever och fluortanternas uppdrag i skolorna var att föreläsa om tandvård samt att genomföra fluorsköljningar där varje elev skulle skölja munnen med fluor för att skydda tändernas emalj och förebygga karies. De flesta vuxna idag har minnen från när fluortanten kom till skolan med sin stora bricka på vilken det stod rader av små pappers- eller plastkoppar fyllda med fluor. Och det fanns alltid tillräckligt många koppar för att de skulle räcka till alla.

Månadens fotografi föreställer en tandhygienist från Folktandvården i Hofors som besöker en skola och föreläser om tandvård. En anteckning på fotografiets baksida antyder att bilden kan ha publicerats i en personaltidning år 1994. Känner du till något mer om bilden? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress 
landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller 
sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress
Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle