Månadens fotografi: ”Sjuksköterskor borde tjäna gratis!”

I 1800-talets Gävleborg härjade spetälskan på Hälsinglands landsbygd och i städerna led människor av plågsamma sjukdomar som tyfus och tuberkulos.

Vid de allt bättre organiserade lasaretten hade man på allvar börjat bedriva kvalificerad sjukvård istället för att, som tidigare, mest agera förvaringsplats åt de sjuka. I samband med att lasaretten blev bättre och mer moderna förbättrades också lasarettens rykte och allt fler patienter lades in för vård på de första lasarettens kombinerade medicin- och kirurgkliniker. Samtidigt ökade naturligtvis också behovet av personal och år 1863, samma år som landstinget bildades, blev latrinbärerskan Maria Törnblom i Hudiksvall utnämnd till sjuksköterska. Hon hade ingen utbildning eller direkt erfarenhet av sjukvård utan hennes uppgift var att, vid behov, biträda läkaren. Ett arbetsvillkor var att hon skulle vara anständig, gudfruktig och saktmodig.

År 1894, 31 år efter att Maria Törnblom först anställdes, krävde provinsialläkaren J E Bergvall att landstinget skulle börja utbilda egna sjuksköterskor. Länet var fortfarande hårt drabbat av sjukdom och koleraepidemierna avlöste varandra. Vårdbehovet var enormt och Bergvall ansåg att hela länet var i stort behov av ”skolade och pålitliga sjuksköterskor”.

Trots att behovet av kompetent sjukvårdspersonal var uppenbart hindrade det inte självaste Alfred Nobel från att avvisa några sjuksköterskors bön om anslag till en pensionskassa med orden ”Sjuksköterskor och präster borde tjäna gratis!”. Som tur var hade dock landstinget i Gävleborg redan året innan beslutat om att en sjuksköterskekurs skulle anordnas vid det moderna lasarettet i Gävle. 1902 fastställdes regler för sjuksköterskeutbildningen och betyg utfärdades av lasarettläkaren Erik Lindström vars historia berättades i 2015 års juliversion av ”Månadens fotografi”.

Sjuksköterskeskolor fanns i både Hudiksvall och Gävle och i landstingsarkivet finns handlingar från sjuksköterskeskolorna bevarade. Mängder av fotografier berättar sjuksköterskornas historia genom tiderna.

Månadens fotografi är taget den 20 juni år 1955 då drottning Louise besökte sjuksköterskeskolan i Gävle. Enligt boken ”Framåt systrar” ska rektor Berg ha uppmanat sina elever till att hälsa drottningen välkommen vid skolan entré. Samtidigt ska han ha sagt: ”Ni kan komma i era arbetskläder och behöver inte ta på er högtidsdräkten eftersom det tar för mycket tid från vårdarbetet”. Drottningen som under första världskriget själv arbetat som sjuksköterska måste ha tyckt att det var en mycket klok uppmaning.

Foto: Carl Larsson

Känner du till något mer om bilden? Har du kanske hört någon intressant historia berättas om drottningens besök? Känner du igen någon av sjuksköterskeeleverna i bild eller har du själv varit elev vid någon av landstingets vårdskolor? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress

landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle