Månadens fotografi: Nybyggen, rivningar och landstingsfastigheternas historia

Som i alla tider pågår rivnings- och ombyggnadsprojekt inom Region Gävleborg. I Söderhamn rivs stora delar av gamla Söderhamns sjukhus och på Gävle sjukhusområde renoverar man och bygger om.Tack vare att delar av fastighetsavdelningarnas och byggnadskommittéernas arkiv finns bevarade i Landstingsarkivet känner vi idag till en del om de vackra, gamla byggnadernas historia.

En byggnad på Gävle sjukhusområde som man numera kan se omgärdad av byggnadsställningar är den röda, gamla tegelvillan mellan sjukhuset och Västra vägen. Tegelbyggnaden med balkonger och glasveranda har länge tillhört samhällsmedicinska avdelningen men från början fungerade huset som bostad åt sysslomannen och underläkaren.

Det var år 1914, samma år som första världskriget bröt ut, som stadsarkitekt Erik Alfred Hedin fick i uppdrag av lasarettsdirektionen att inkomma med ritningsförslag till hur den planerade läkar- och sysslomannabostaden skulle kunna tänkas se ut. Ritningarna godkändes och bara två år senare stod byggnaden klar. Byggnaden i tegel var tänkt att se ut som en privatbostad men dess koppling till lasarettet gick ändå inte att missa eftersom arkitekten lät mura in symboliska, röda tegelkors i yttermuren.

Än idag finns det människor som minns tiden från när villan var bostad. Sommaren 2015 fick Landstingsarkivet besök av barnbarnen till lasarettsläkare Erik Lindström som vi tidigare berättat om i Månandes fotografi här. Under en rundtur i den då tomma byggnaden kunde de berätta om vilka rum som varit matsal och pigkammare och om hur brodern i familjen en gång hade hittat en undangömd revolver som han råkade avlossa i det lilla förrådsutrymmet under trappan.

Många år senare fanns skotthålet fortfarande kvar som en påminnelse om incidenten. Barnen i sysslomanna- och läkarbostaden var inte de enda då bofasta barnen på sjukhusområdet utan de kunde berätta om hur de tillsammans med många andra anställdas barn lekte i kulvertarna under sjukhuset och gick med mjölkkannan till sjukhusköket för att hämta mjölk.

Det så kallade "100-årshuset", det vill säga den ursprungliga lasarettsbyggnaden på Gävle sjukhusområde, är den sista kvarvarande byggnaden av det som en gång var stadens första riktigt moderna, organiserade lasarett. När lasarettet stod klart år 1887 fanns där elektriskt ljus och vattenklosetter fast det skulle dröja nästan ett halvt sekel innan sådana nymodigheter skulle bli vanliga i resten av staden. Den magnifika pelarsalen med elektriska glödlampor måste verkligen ha imponerat på de patienter som för snart 130 år sedan steg in i det nya lasarettets entré medan det fortfarande doftade nytt av målarfärg och nystärkta lakan.

Än idag, medan 100-årshuset fortfarande finns kvar, kan man gå på samma golv som trampats av såväl pigor som landshövdingar då de under sin vistelse på lasarettet sövdes med eter eller behandlades med blodiglar. Här har många dramatiska ögonblick passerat och i lasarettets operationssalar dog till exempel båda föräldrarna till gävlebon Joel Hägglund. Detta ledde till att Joel utvandrade till Amerika där hans liv och död gjorde honom till en av världens mest berömda svenskar. Idag, mer än 100 år senare, minns världen honom som "Joe Hill" men vem hade han varit om hans föräldrar inte hade avlidit under tragiska omständigheter i Gävle lasaretts så kallade 100-årshus?

Dokument och fotografier i Landstingsarkivet berättar om sjukhusens, skolornas och övriga landstingsbyggnaders historia men det är de mer personliga berättelserna om vad som utspelat sig inom väggarna som gör byggnaderna så historiskt intressanta. Tyvärr har många byggnader rivits under årens lopp utan att fotografier tagits eller berättelser nedtecknats vilket betyder att många historier aldrig kommer kunna berättas. I Landstingsarkivet finns till exempel inga fotografier bevarade från landstingets många barnhem eller från de delar av Söderhamns sjukhus som nu rivs. Hur kommer vi minnas sjukhuset i framtiden om det saknas dokumentation och fotografier?

Ett tidigt fotografi som däremot har räddats kvar för eftervärlden är Månadens fotografi. Fotografiet är förmodligen tagit omkring år 1887 och föreställer det då nybyggda lasarettet vid platsen Karlsborg i Gävle. Man kan urskilja konturerna av tre små barn som tycks stå på grusgången och titta mot fotografen och på översta våningen, i sjunde fönstret från vänster, tycks någon stå och kika ut mellan gardinerna. Kan det kanske vara någon av Joe Hills föräldrar?

Hus är inte bara trä och tegel, de är skådeplatser för vår historia.

Känner du till något mer om bilden eller har du historiska fotografier bevarade från landstingets och regionens verksamheter? Skriv i så fall gärna till Landstingsarkivet och berätta mer.

E-postadress

landstingsarkivet@regiongavleborg.se eller sandra.soderman@regiongavleborg.se

Postadress

Region Gävleborg
Landstingsarkivet
801 88 Gävle